Maks

Sara jest czteroletnią sunią w typie owczarka niemieckiego.

Sara jest bardzo radosna i otwarta na ludzi i psy,a przy tym ??agodna. Pi??knie chodzi na smyczy, utrzymuje czysto????, w swoim by??ym domu nie niszczy??a i nie psoci??a.

Sara rautnek z niedoli zawdzi??cza przede wszystkim pani Katarzynie Szyma??ski, kt??ra od wielu miesi??cy walczy o jej ??ycie i zdrowie. ???

Sara przyjecha??a do Przytuliska z chor?? ??apk?? (st??d ten ko??nierz na wi??kszo??ci zdj????), kt??ra w tej chwili zaczyna si?? goi??.

Sara szuka kochaj??cego domku, kt??ry da jej dom i mi??o????.